Wouter de Jeger

? - 1526'27

Genealogie
Schuttelaars

Wouter de Jeger

Literatuur
AILB rekening 1526; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht der Heeren van Oudheusden' in: De Nederlandsche Leeuw 31 (1913) 311; PB 11v-12r, 101v; SP 1299 203r, 1307 260r, 1308 46r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 67, 165, 169, 526; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 507, 582.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 253, 390n, 467

n: vermelding in een voetnoot