Jan de Jeger

? - 8 november 1592

Cp

Jan de Jeger

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 526; Schuttelaars, Heren van de Raad, 467.
2.Rasa Raessen hertrouwde met Jacob Oudart, heer van Rixtel.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan de Jeger, schepen van 's-Hertogenbosch 1591

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07358)
Zuylen

348. Joannis de Jeger

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276

n: vermelding in een voetnoot