Goyaert de Jeger

1496'97 - 25 juni 1558

Genealogie
Schuttelaars

Goyaert de Jeger

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht der Heeren van Oudheusden' in: De Nederlandsche Leeuw 31 (1913) 311; SP 1335 509v, 1339 78v, 1343 248v, 1367 376r, 1377 51r, 1379 181r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 169, 526.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

90v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried de Jeger, schepen van 's-Hertogenbosch 1541

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07330)
Zuylen

285. Godefridi die Jeger

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 423

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 277, 278, 279

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 397, 467

n: vermelding in een voetnoot