Goyaert de Jeger

14 maart 1578 - 5 december 1624 (46)

Cp

Goyaert de Jeger

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 119; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 526; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 423.
2.sH, R 1857, f 507, 21 juni 1636.
3.OSA 183, f 6v, 16 november 1611; OSA 177, 27 januari 1625.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

90v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried de Jeger, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07363)
Zuylen

372. Godefridi de Jeger

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

119. Goyaert de Jeger, 1624
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 333-336
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 423-424

n: vermelding in een voetnoot