afb.

Henricus Petrus Jaspers

Valkenswaard 30 maart 1817 - 's-Hertogenbosch 29 augustus 1879 (62)

Archief
Functies

Henricus Petrus Jaspers

Functies / onderscheiding(en)

  • Kapelaan te Waalwijk, 30 september 1841
  • Pastoor te Mill, 23 november 1859
  • Pastoor Sint Pieter 's-Hertogenbosch, 31 december 1864
  • Kanunnik St. Jan, 3 maart 1865
  • Lid St. Pieter conferentie
Genealogie
Afbeeldingen
  • 29 augustus 1879
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch 3 (1843) 280

J.W. Hagen, Roomsch Katholijk jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden (1844) 70

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 343

n: vermelding in een voetnoot