mej. Catharina Jacoba (Too) Janssen

Mierlo 11 juli 1888 - 's-Hertogenbosch 21 oktober 1968 (80)

Functies

Too Janssen

Functies / onderscheiding(en)

  • Lerares Rijks H.B.S. 's-Hertogenbosch
  • Bestuurster S.D.A.P.
  • Adviseur Bureau Arbeidsrecht 's-Hertogenbosch, 1945
  • Lid Provinciale Staten
  • Lerares Rijks-HBS 's-Hertogenbosch
  • Hoofdbestuurslid Centraal Genootschap Kinderherstellingsoorden Rotterdam
  • dr. Schuckink Kool ere-medaille, 1954
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1954
  • Sociale penning 's-Hertogenbosch, 1967
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Ridder
1954, 14 april
Partij van de Arbeid

In memoriam

Verslagen 1967-1969 van de Partij van de Arbeid | 10
Literatuur en bronnenpublicaties

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 291, 292, 301, 301n, 302, 303, 304, 314, 315, 318, 319, 320, 322, 445, 445n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 368

n: vermelding in een voetnoot