afb.

Marcel Jansen

Functies

Marcel Jansen

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Historicus
Titel
Bron
Justus van Effen
Theodoor van Thulden
Hendrik Pierson
Louis de Bils
Henri Charles de la Tremoille : gouverneur van 's-Hertogenbosch
Antoon Derkinderen 1859-1925 : Schilder van gemeenschapskunst
Abdias Velingius, 1721-1803 : 'Een clandestijne huwelijx verlooving'
Temidden der wolven: Bisschop Gisbertus Masius (1545/46 - 1614)
De stille vlieger: Henri Bakker (1878-1933)
Willem Moer en familie, klokkengieters : 'Ende op meester Willems anxst ende avontuer'
'Seer gheestich, soet en net staen alle sijne dinghen' : Abraham van Diepenbeeck (1596-1675): barokschilder
Lodewijk Ernst van Brunswijk- Wolfenbüttel : 'De dikke hertog' 1718-1788
Bernardus Hartogensis (1793-1870) en zijn bemoeienis met de synagoge