afb.

Antonius Franciscus Jansen

's-Hertogenbosch 6 januari 1866 - 's-Hertogenbosch 19 januari 1929 (63)

Genealogie
Handelsregister
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991)

Josť Vorstenbosch, Mode op de man af 3 Brabantia (1993) 3-5

n: vermelding in een voetnoot