Andries Boudewyn Jans; van Berlicum

± 1511 - na 1566

Genealogie
Schuttelaars

Andries Boudewyn Jans; van Berlicum

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 726; PB 141r; SP 1332 78r, 1371 404r, 1373 306v 314v, 1374 18r, 1375 458v, 1389 194v; SR 1540, 1544, 1548, 1556, 1557; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 325, 428; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 482.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 372, 466-467

n: vermelding in een voetnoot