Beatrix C.M. Jacobs

Eindhoven 1947

Rechtshistorica (studeerde Nederlands recht KU Brabant (Tilburg); promoveerde in 1986, aldaar); werkzaam als: hoogleraar Oud-Vaderlands recht Universiteit van Tilburg; onderzoeksgebieden: geschiedenis van de rechtspraak, procesrecht en de verhouding tussen rechtspraak en wetgeving.
Artikelen
1978

Beatrix C.M. Jacobs

Grepen uit het bestuurlijk leven van middeleeuws Den Bosch
Bossche Bouwstenen I (1978) 40-53
 
1980

B.C.M. Jacobs

De politieke rol van de ambachtsgilden
Bossche Bouwstenen III (1980) 80-94
 
1988

B.C.M. Jacobs

Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 221-232
 
1988

Beatrix C.M. Jacobs

Arme vrouwen in een gevangenpoort : Over het onderbelichte
Katholieke universiteit Brabant (Tilburg 1988) 28-37
 
1988

Trix Jacobs, Theo Hoogbergen en Frans van Gaal

Doorbladeren in de Boschboomgeschiedenis
30 jaar Boschboom bladeren (1988) 13-15
 
1988

Beatrix Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven
30 jaar Boschboom bladeren (1988) 33-38
 
1989

B.C.M. Jacobs

Van gevangenpoort tot huis van bewaring
Boschboom Bladeren 37 (1989) 50-61
 
1995

B.C.M. Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven
Boschboom Bladeren 43 (1995) 42-46
 
1996

B.C.M. Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven
Boschboom Bladeren 44 (1996) 38-46
 
1997

Trix Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven
Boschboom Bladeren 45 (1997) 25-32
 
2000

B.C.M. Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven : Literatuur uit 1999
Bossche Bladen 1 (2000) 9-14
2000

B.C.M. Jacobs

Schilderij 'De Lakenmarkt' Handel en marktwezen in de Middeleeuwen
Bossche Bladen 4 (2000) 126-130
2001

B.C.M. Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven : Literatuur uit 2000
Bossche Bladen 2 (2001) 47-53
2002

B.C.M. Jacobs

Over 's-Hertogenbosch geschreven in 2001 : De stad in woord en beeld
Bossche Bladen 1 (2002) 30-34
2006

E.J.M.F.C. Broers en B.C.M. Jacobs

'Met hoeren hangende ontploeken haere' : Een vijftiende-eeuwse verkrachtingszaak
Bossche Bladen 2 (2006) 49-54
2012

Met een ‘bitter paaps gemoed’ : Het proces tegen notaris Johan van Aaffoirden

Na de verovering van Den Bosch in 1629 waren de beledigingen over en weer tussen het katholieke bevolkingsdeel en de gereformeerde minderheid niet van de lucht. De katholieke notaris Johan van Aaffoirden liet zich hierbij niet onbetuigd – met als gevolg een strafvervolging door het Officie Fiscaal bij de Raad van Brabant in Den Haag.
Beatrix Jacobs | Bossche Bladen 4 (2012) 128-133
Boeken
1986

B.C.M. Jacobs

Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629
Brabantse Historische Reeks 1 | Assen 1986 | ISBN 90-2322-212-1
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 8, 226, 228, 233, 261; 13 (1996) 6, 22, 27, 34, 223, 275; 16 (1999) 293; 33 (2016) 11

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 41n, 51n, 68n

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 46n

n: vermelding in een voetnoot