Johannes Franciscus Ingen Housz

Breda 22 december 1885 - Utrecht 8 november 1944 (88)

Functies

Johannes Franciscus Ingen Housz

Functies / onderscheiding(en)

  • Substituut-griffier Hof 's-Hertogenbosch, 1893-1909
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1893
Genealogie
Kok

mr. Johannes Franciscus Ingen Housz

303
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 303
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 287

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 303

n: vermelding in een voetnoot