Engelbert van Immerzeel

? - 26 september 1652

Artikelen
1999

Theo Hoogbergen

Bosch meesterwerk van Aert Quellyn : Het praalgraf te Bokhoven
Bossche Bladen 1 (1999) 18-21
Afbeeldingen
  • juli 1984
Literatuur en bronnenpublicaties

J. van der Hammen Nicz., 'Oorkonden betreffende het geslacht Immerseele in verband met de stad Lier en de heerlijkheden Bokhoven en Loon op Zand 1350 - 1750' in: Taxandria (1925) 235-236, 289-302; (1926) 55-66, 119-126, 201-206, 239-254, 306-311

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 102

G. J., 'Genealogische sprokkels : Immerzeel te Bokhoven' in: Taxandria (1924) 144

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 120, 224, 237

n: vermelding in een voetnoot