Peter van Hynden

1465'68 - 1547'48

Genealogie
Schuttelaars

Peter van Hynden

Literatuur
PB 266v; SP 1276 306v, 1280 231r, 1350 117r; SR 1526; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 129.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter van Hijnden, schepen van 's-Hertogenbosch 1518

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07309)
Zuylen

241. Petri de Hijnden

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 466

n: vermelding in een voetnoot