Dirck van Hynden

? - 1503'04

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Hynden

Literatuur
PB 97r, 105r, 150r, 189v; SP 1263 208r, 1270 172v, 1274 438r, 1275 2v, 1283 175r, 1310 31r, 1311 142r; SR 1535.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 318, 466

n: vermelding in een voetnoot