afb.

mr. Carl Gerard Hultman

Zutphen 10 juli 1752 - 's-Hertogenbosch 7 maart 1820 (67)

Bekwame, maar plooibare ambtenaar en bestuurder die na 1795 steeds in functie bleef, ondanks wisseling van het regime. Vervulde aanvankelijk bestuursfuncties in Zutphen, maar moest die in 1787 neerleggen vanwege zijn patrottische gezindheid. Werd in 1795 griffier van het Hof van Justitie van Gelderland, lid van het comitť revolutionair in Arnhem en lid van de Nationale Vergadering. Na de staatsgreep van januari 1798 als federalist gevangen gezet, maar later dat jaar benoemd tot secretaris van het Uitvoerend Bewind. Werd daarna algemeen secretaris van het Staatsbewind en secretaris van staat. Tijdens de Franse overheersing landdrost van Maasland en in 1814 lid van de Raad van State. Was als niet-katholiek en vrijmetselaar Gouverneur van Noord-Brabant.
In de periode 1803-1820: minister, algemeen secretaris van staat, lid Staatsraad (1806-1810), staatsraad in buitengewone dienst, Provinciaal Gouverneur (1814-1820)
Parlement & Politiek
Brabantse biografieŽn

Carel Gerard Hultman (1752-1820)

eerste gouverneur van Noord-Brabant

70
71
72
73
Bronnen
ēA. van Kempen, 'De afkoop van het bestuurlijk deel der heerlijke rechten in Noord-Brabant 1814 - 1819', in: Varia Historica Brabantica, IX (1982), 137-194
ēA. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfracties. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant, Tilburg 1988
A. van Kempen in íBrabantse biografieŽní 2 (1994) 70-73
Functies

Carl Gerard Hultman

Functies / onderscheiding(en)

  • 1798. Algemeen secretaris van Tweede Uitvoerend bewind. Staatsbewind en raadpensionaris (1798-1806)
  • 1806. Minister, algemeen secretaris van staat, lid staatsraad (1806-1810)
  • 1814. Provinciaal Gouverneur
  • 1817. Staatsraad in buitengewone dienst
Van Kempen

Mr. C.G. Hultman

365
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 365
Artikelen
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1994

A. van Kempen

Carel Gerard Hultman (1752-1820) : eerste gouverneur van Noord-Brabant
Brabantse biografieŽn 2 (1994) 70-73
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Kunstafbeeldingen

Mr. C.G. Hultman

vervaardiger: Joop Liesker (1920-2002)
datering: 1989
techniek: olieverf op doek, 76.5 x 63.5 cm
locatie: Provinciehuis, kamer GS

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 46

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 102, 114-115, 117, 121, 125, 263 (afb. 4.5); Bijlage 41, 179

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 143, 299

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 101

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 127

A. van Kempen, 'Carel Gerard Hultman (1752-1820)' in: Brabantse biografieŽn 2 (1994) 70-73

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 36-136, 137, 142, 144-151, 158, 160, 171-172, 176, 184, 194, 203, 207, 229, 233, 235, 247, 249, 299-300, 305, 309-312, 318, 325, 330-331, 333, 335, 338-339, 344-345, 354, 358, 365, 368-369

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 6, 78, 103

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 106

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 576

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 20-23

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 243, 263

n: vermelding in een voetnoot