Maria Walburgis Nicolaļa van Hugenpoth tot den Beerenclaauw

's-Hertogenbosch 16 juli 1858 - 's-Gravenhage 7 december 1940

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 108

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 301

n: vermelding in een voetnoot