Maria Ursula Walburgis Wilhelmina Oswaldina Rosalia van Hugenpoth

Boxmeer 18 juli 1809 - 's-Hertogenbosch 11 november 1846 (37)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 97

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 318

n: vermelding in een voetnoot