afb. Theodoor Bohres (Duitsland ? - Groningen 1833), ca. 1820

Joannes Baldewijn Josephus Henricus Otto Antonius van Hugenpoth

Groessen 1 december 1776 - Boxmeer 23 mei 1850 (73)

Duijvendak

Jan Baldwin Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 318
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 8, 64
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jan Baldewijn Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth tot de Beerenclauw.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 8
 
1905

Redactie

Jan Baldewijn Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth
Nederland's Adelsboek (1905) 361
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 361; (1942) 642

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 175

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114-115, 118-119, 121, 266-267, 269-272, 275-276, 278, 383, 410, 436, 438, 440-441, 444-445; Bijlage 14, 38, 41, 95-97, 100, 104, 106, 116, 118, 120, 132, 134, 143, 160-161, 186-187, 189-191, 209, 212-213, 216, 220-222

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 318, 363

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 24, 65-66, 70, 79, 83, 94, 115, 229, 266n, 336, 349, 352, 368

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 8, 64

n: vermelding in een voetnoot