afb. 12 oktober 1951

Jan Baptist Willem Baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw

's-Hertogenbosch 9 mei 1864 - 's-Hertogenbosch 12 oktober 1951 (87)

Duijvendak

Mr. Jan Baldwin Willem baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 317-318
Functies

mr. Jan Baptist Willem Baron van Hugenpoth

62
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 62
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 106
Artikelen
1903

Redactie

Jan Baptista Willem baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw
Nederland's Adelsboek (1903) 301
 
1905

Redactie

Jan Baptista Willem baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw
Nederland's Adelsboek (1905) 362-363
 
Boeken
1890

Jan Baptist Willem van Hugenpoth tot den Beerenclaauw

De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg
Leiden Somerwil 1890
 
Afbeeldingen
  • 12 oktober 1951
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 62

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 466; Bijlage 18, 95, 97, 100, 120, 136-137, 140-141, 209, 216, 220

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 306

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 317-318, 333

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241, 242

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 280, 303

Nederland's Adelsboek (1905) 362-363; (1925) 326-327; (1929) 308; (1933) 305-306; (1934) 149; (1936) 496; (1937) 304, 427; (1938) 524, 547; (1940) 615; (1942) 644-645; (1949) 83; (1956) 207-208; (1957) 49, 343; (1962) 109; (1963) 339; (1968) 110-111; (1969) 354; (1975) 241-242; (1978) 161; (1983) 306

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 230

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 106

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) XLI

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 258

n: vermelding in een voetnoot