afb. 2014

Familie Van Hugenpoth

Bijleveld (1925)

Van Hugenpoth

103
104
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 103-104
Bijleveld (1949)

Van Hugenpoth

87
Nederland's Adelsboek (1949) 87
Artikelen
2017

Van druiloor tot verzetsheld

Was hij de Moszkowicz van de jaren 30? F.W. Baron van Hugenpoth, advocaat-procureur te ’s-Hertogenbosch, telg uit een adellijk geslacht, maakte er een potje van. Tot de oorlog uitbrak. Had Frans Willem iets goed te maken ...?
| Brabants Dagblad zaterdag 25 februari 2017 | Achtergrond 12-13
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 62, 76

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 118, 120, 154, 163-165, 179, 184, 192, 222-223, 236, 409-410, 425, 444

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 317-318

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 62, 63, 64, 127, 303

Nederland's Adelsboek (1905) 360-364; (1925) 325-328; (1929) 307-309; (1937) 302-306; (1942) 638-649; (1956) 205-210; (1962) 108-112; (1968) 108-112; (1975) 239-243; (1983) 304-308

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 103-104; II (1930) 105-106

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 140

n: vermelding in een voetnoot