afb.

Willem Pieter Hubert

's-Hertogenbosch 27 oktober 1762 - Rosmalen 3 april 1820 (57)

Bossche houthandelaar. Ontpopte zich samen met Pieter Vreede vanaf januari 1795 tot een belangrijke leider van de beweging die (met succes) eiste dat Staats Brabant eenzelfde staatkundige status zou krijgen als de oude zeven provinciën. Historicus Simon Schama omschreef zijn stijl in deze periode wel als "militant en plebeďsch". In maart 1796 gekozen in de Eerste Nationale Vergadering.
in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering
Parlement & Politiek
Mommers

Hubert, Willem Pieter

Ned. Herv.

426
427
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 426-427
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 426-427

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 18, 25

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 183, 220, 229, 250, 252

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 163

n: vermelding in een voetnoot