Wilhelmus Hubert

's-Hertogenbosch 5 oktober 1736 - 's-Hertogenbosch 26 juli 1810 (73)

Genealogie
Mommers

Hubert, Wilhelmus sr

Ned. Herv.

426
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 426
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 162

n: vermelding in een voetnoot