Nicolaus Hoyberchs

Bichelaer, van den

182. Hoyberchs, Nicolaus - de Bladel

Noten
1.GAH, RA 1240, fo.82r (14 febr.1471), RA 1256, fo.157v (12 mei 1488), RA 1265, fo.371v (25 aug.1496), RA 1266, fo.92r (2 juli 1498), fo.224r (8 okt.1497), RA 1274, fo.420r-v (2 juni 1505), vgl. RA 1199, fo.373v (1428/29), RA 1213, fo.163r (1442/43), RA 1271, fo.295r (24 jan. 1503); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.243; APB, St.Jan II, brieven van Boest; Bijlage II 313.24; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 19, 172; Juten, Consilium, 27; Bijsterveld, Laverend, I 163 nr.225; Keussen, Die Matrikel, II 207 nr.7; Vgl.: Adriaenssen, Hilvarenbeek, 302 (Ghijsbrecht Jacop Hoyberchs uit Hilvarenbeek, barbier en chirurgijn te Antwerpen (1581-1615), stamvader van een Antwerpse chirurgijnsfamilie).
2.Bijlage II 120.3, 182.1 t/m 182.29, 225.10; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 8; Verwijzingen naar notarile akten: Bijlage II 182.25; GAH, IVR 418 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1514/15; RANB, SET 2, nrs.XXVII (10 dec.1510) en LXXXV (6 sept.1504), zie ook nr.XLVIII (2 mei en 9 aug.1519).
3.Tabel 3.2, nrs.53, 54 en 55; APB, St.Jan II, brieven van Boest.
4.APB, St.Jan II, Obituarium, p.268; Bijlage II 184.10, 225.10, 375.1; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 27, II 25, 242, 266, 289, 323, 336, 372; Juten, Consilium, 40; ABH, OPA Baardwijk, Obituarium, fo.1r (24 aug.1509); Hornman, "Geschiedenis", 45; Bijsterveld, Laverend, I 289 nr.2273; Bijsterveld, "Laverend", 4-6.
5.Bijlage II 31.15, 182.17, 182.20, 182.21, 182.23, 184.10, 225.10, 375.1, vgl. 182.4 (getuige); APB, St.Jan II, kwitantie z.d., zie ook kwitantie d.d. 12 maart 1505; RANB, BS 37, p.590-591 (25 okt.1508); GG 1772 dorso (regest 3405) (10 dec.1508), 3413 (10 mrt.1521), 3418 (6 apr.1521); APB, St.Jan I, 1855 (21 sept.1520); ABH, MA 125 (6 apr.1521); GAH, IVR 418, 1514/15; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 25; OLVB 52, band 9, fo.270v, fo.273r (1523/24); Van Dijck, De Bossche optimaten, 234 noot 130; APB, St.Jan II, Obituarium, p.268; Tabel 3.2, nr.60; Zie ook: Bijlage II 43.2 (dorsale aantekening); Bijsterveld, "Laverend", 5-6; AAT II, 125, fo.50v-53r (30 sept.1528).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)