Gerard Abrahams van Houwelingen

's-Hertogenbosch ± 1560 - Vught 5 februari 1600

Biografie

Gerard Abrahams van Houwelingen, alias Lekkerbeetje, ca 1560 - 1600

Bronnen
Coen Free, "Vlack in mijn oogh, seyde Leckerbeetjen", 's-Hertogenboek 6 (1990)
Ch.C.V. Verreyt, "De Slag van Lekkerbeetje en 50 schilderijen daarop betrekking hebbende" in: Taxandria 5 (1898) 30-39
A. van Sasse van Ysselt, "De familie van Lekkerbeetje" in: Taxandria 9 (1902) 108-119
Dr. Th. Goossens, "Lekkerbeetje" in: Brabants Heem XVI (1964) 30-33
Pieter Bor Christiaanszn, "Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch, Vierde Hooft-Stadt van Brabandt Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare Belegeringen" ('s-Graven-Hage 1630) 69 e.v.
Harry Satter, juni 2014
Artikelen
1886

Chs.C.V. Verreyt

Onuitgegeven gedichtje over den slag van Lekkerbeetje
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1886) 161-164
 
1985

Redactie

Leckerbeetjen
Encyclopedie van Noord-Brabant (1985) 386-387
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 477

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 135

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 46, 47, 48, 49, 291

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 548

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 98

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 154

A. van Sasse van Ysselt, 'De familie van Lekkerbeetje' in: Taxandria (1902) 108-119

Ch. C.V. Verreyt, 'De slag van Lekkerbeetje en 50 schilderijen daarop betrekking hebbende' in: Taxandria (1898) 30-39, 81-89

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 414

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 90

n: vermelding in een voetnoot