Erasmus van Houwelingen

's-Hertogenbosch 28 juni 1524 - Dordrecht ca 1602

Biografie

Erasmus van Houwelingen

Bronnen
Ch.C.V. Verreyt, 'De penningkundige Erasmus van Houwelingen', in: Oud Holland, vol. 8 (1890) 104-112.
Ch.C.V. Verreyt, 'Het zeldzaam 'Penningcboeck' van Erasmus van Houwelingen' in: Taxandria (1930) 132-134
A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden 8e deel, 2e druk (Haarlem 1867) 1347-1348
A.F.O. Sasse van Ysselt, Voorname Huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 542
J.L. van Dalen, 'Houwelingen (Erasmus van)' in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 4, (Leiden 1918) 786-787
A.M. Koldeweij, Zilver uit 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1985) 44, 128, 136, 142, 150, 179
A.M. Koldeweij, In Buscoducis 1450-1629 (Maarssen 1990) 24, 74,102, 273
F.H.M. de Bekker en Sasse van Ysselt, 'Het testament van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria 12 (1905) 249-259
Adriaan Pars, Index batavicus of naamrol van de Batavische en Hollandse schrijvers 8 (Leiden 1701) 362-363
Harry Satter, juli 2015
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 201, 202, 202n

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 139

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 24, 74, 102, 273; Bijdragen: 380, 383, 544, 549

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 311

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 79, 129n, 131, 157, 182n, 216, 220

Ch. C.V. Verreyt, 'Het zeldzaam „Penningckboeck” van Erasmus van Houwelingen' in: Taxandria (1930) 130-134

n: vermelding in een voetnoot