afb. Leonard Stollenwerk

Jan van der Houven Van Anckeren

Rotterdam 10 september 1802 - 's-Hertogenbosch 22 augustus 1872 (69)

Functies

Anckeren van der Houven, mr. Jan van

44
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 44
Genealogie
Kok

Anckeren van der Houven (Hoeven), mr. Jan

290
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 290
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 44

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 286

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 290

n: vermelding in een voetnoot