Christiaan Houtman

Amsterdam 4 februari 1816 - 's-Hertogenbosch 13 oktober 1876 (60)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 76, 77

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII-XXXIV (1976) I. 50, 113, 123, 177. 178, 203; II. 473, 508, 561

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 38, 52, 234, 235, 238, 280, 349

K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren LVIII (1983) 36

n: vermelding in een voetnoot