afb.

mr. F.J.M. (Frank) Houben

's-Gravenhage 19 februari 1939

Telg uit een oud Limburgs geslacht van katholieke bestuurders die na zeventien jaar burgemeester te zijn geweest op het Brabantse platteland op aandrang uit de provincie zelf Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werd. Gewend een collegiaal bestuur voor te zitten, streefde hij in het college van GS actief naar compromissen. Integer en stijlvol, maar ook doortastend bestuurder met grote aandacht voor de sociale en economische belangen van de Brabanders. Vriendelijk gedistingeerd heer, die zo nodig op de fiets naar het Provinciehuis kwam en ook bij de koninklijke familie rešu was.
in de periode 1987-2003: Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Onderscheiding(en)

Frank Houben

  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1991
  • Grootofficier in de Kroonorde van BelgiŰ, 1995
  • Honorary Professor University Nanjing China, 1995
  • Provinciepenning, 2003
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), 2003
Wapenboek III

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1989

Redactie

Chauffeur fietst koffer commissaris
NRC Handelsblad, vrijdag 26 mei 1989
 
2003

Ron Lodewijks

Afscheid van commissaris van de koningin wordt zware zegetocht : Houben krijgt Duurzaamheidsprijs
Brabants Dagblad, maandag 22 september 2003 | 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 413

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 45, 46, 49, 50, 54, 114, 356

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 282, 283

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 217; 16 (1999) 257

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 11

n: vermelding in een voetnoot