Jan van Horne, Heer van Boxtel

1531 - Utrecht 11 november 1606

Militair gouverneur onder Spaans gezag van 1578-1579
Van Dijck

Jan graaf van Horne

408
409
Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 408-409
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

92v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 408-409

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 19, 103

n: vermelding in een voetnoot