Henrick van Horenbeeck

1567 - 19 januari 1603

Cp

Henrick van Horenbeeck

Noten
1.OSA 2697, f 416r, 1 september 1573; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 516; Bots e.a, Noordbrabantse studenten, nummer 2313; Taxandria 6 (1899) 33-43.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 2313.
3.BHIC, toegang 1232, R3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

2313. HORENBEEK, Henricus van

380
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 380
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Ho(i)renbeeck, schepen van 's-Hertogenbosch 1596

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01118)
Zuylen

352. Henrici de Horenbeeck

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 380

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 404-405

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276, 277

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 331

Taxandria IX (1902) 168

n: vermelding in een voetnoot