Gerard van Horenbeeck

22 oktober 1574 - 1645

Cp

Gerard van Horenbeeck

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 516; Bots e.a., 2312; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 405; sH, R 1851, f 118, 16 juli 1594.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 197.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

2312. HORENBEEK, Gerardus van

380
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 380
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Gerardt van Horenbeeck

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 380

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 405

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 149, 278, 279

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 446

n: vermelding in een voetnoot