afb.

Familie Van Horenbeeck

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 66

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 404-407

W.J.F. Juten, 'Het geslacht Van Hoorenbeeck' in: Taxandria (1913) 261-273

L. van Miert S.J., 'Een zevental JezuÔten behoorende tot de familiŽn Van Susteren, Doncquers, Van Hoorenbeeck' in: Taxandria (1923) 43-53, 93-103

n: vermelding in een voetnoot