Johan Gijsbert Hopman

's-Hertogenbosch 13 april 1749 - 's-Hertogenbosch 7 juli 1794 (45)

Mommers

Hopman, dr Johannes Gisbertus

423
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 423
Sassen

Johan Gijsbert Hopman

52
53
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 52-53
Zegel

Zegel Dr Johannes Gisbertus Hopman

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Johan Gisbert Hopman, schepen van 's-Hertogenbosch 1773

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01198)
Zuylen

493. Dr. Johannes Gisberti Hopman

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 32, 34

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 423

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 151

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 52-53

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 119, 131

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot