Felix van Hootegem

Kruiningen 29 mei 1878 - Kruiningen 21 maart 1902 (84)

Functies

Felix van Hootegem

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Directeur van het gemeentelijk slachthuis
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1931
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Ridder
1931, 13 mei
Ridderorden
Hootegem, Felix van
Directeur van het gemeentelijk slachthuis, 's-Hertogenbosch; geboren 29 mei 1878 te Kruiningen; zoon van Eduardus, landbouwer, en van Christina de Bleeckert. Stud. veeartsenijkunde Utrecht september 1899; veearts augustus 1905; gemeenteveearts, hoofd van de keuringsdienst te 's-Hertogenbosch mei 1906; directeur van het slachthuis december 1909; secretaris-penningmeester (en oprichter) der Vereeniging tot bevordering van veemarktbelangen en het houden van veetentoonstellingensedert januari 1925, secretaris-penningmeester (en oprichter) van de Vereeniging tot bevordering van de paardenfokkerij en het houden van hippische feesten sedert mei 1927. ON5 (1931). Trouwt 1906 Antoinette Vroemen, geboren 2 juli 1881 te Horst.
"Tekst=W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 664-665", "URL=
Literatuur en bronnenpublicaties

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 664-665

n: vermelding in een voetnoot