afb.

Pieter Kornelis 't Hooft

Veen 19 oktober 1849 - Leiden 18 november 1921 ()

Functies

Pieter Kornelis 't Hooft

Functies / onderscheiding(en)

  • Advocaat te 's-Hertogenbosch, 1876-1893
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1887
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 286

n: vermelding in een voetnoot