Henrick de Hont

1520'21 - 14 januari 1609

Cp

Henrick de Hont (de oude)

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, grafzerk 498.
2.Schuttelaars, Heren van de Raad, 466; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 279.
3.OSA 1289, f 48v.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 402.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Henrick de Hont

Literatuur
PB 406v, 420r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 265; SP 1340 249r, 1350 480r, 1381 169r, 1386 135r, 1389 359v, 1397 463r, 1397 573v, 1401 279r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 373; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 279, 314; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 161, 480.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik de Hont senioi, schepen van 's-Hertogenbosch 1589

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07357)
Zuylen

346. Henrici de Hont

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 402-403

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 89

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 206, 259, 260n, 308, 311, 466

Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels IV' in: Taxandria IX (1902) 167-168

R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 694, 713, 717, 721, 726, 729, 732, 738, 746, 753

n: vermelding in een voetnoot