afb. trant van Gerrit Alberts, 1700-1724

Reinhardt Vincent van Hompesch

1660 - 1733

Militair gouverneur onder Staats gezag 1718-1733
Graaf van het H.R.R., ridder van de zwarte adelaar van Pruisen, luitenant-veldmaarschalk, luitenant-generaal van de cavallerie van het Staatse leger, Gouverneur van Grave, kolonel commandant van de gardes te paard.
Van der Aa

Baron Reinhart Vincent van Hompesch

1034
1035
Bronnen
Oordeelk, beschrijv. van de veldslagen en beleger. van Prins Eugenius van Savoyen, den Hertog van Marlborough en den Prins van Oranje, 2 dl. fol. 's Hage 1729
Europ. Merc., Julij-Dec. 1732, bl. 147, Julij-Dec. 1744, bl 27
Wagenaar, Vad. Hist., XVIII. 489, 490; XIX. 80, 456
Van Wijn, Bijv. en Nalez. op Wagenaar, XVII. 51; XVIII. 96, 97, 104, 105; XIX. 46
Bosscha, Neêrlands Heldendaden te Land, II. 332, 350, 359, 384, 536
Paringet, Mem. Beschrijv. van de stad Grave () 386
Van Nuijssenburg, Beschrijv. van Geertruidenberg () 183.
A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek VIII (1867) 1034-1036
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 102

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot