Adrianus de Hommelhezen

Bichelaer, van den

185. Hommelhezen, Adrianus de

Noten
1.GAH, THG 380 (12 jan.1355), 661 (23 juni 1369), 670 (14 dec.1369); Bijlage II 185.1; Schutjes, Geschiedenis, III 459; Smits, De grafzerken, 61 nr.50B; APB, St.Jan II, Obituarium, p.151, p.414; NotariŽle akten van na 1531: GAH, THG - (30 sept.1534); GAH, GG 3429 (30 sept.1534); GAH, GBW 345 (2 apr.1535), 1256 (3 dec.1533), 1272 (18 dec.1534); AAT II, 125, fo.41r (22 apr.1550); Door heer Adriaen gecollationeerde afschriften: Bijlage II 128.9, 185.1 (2e ex.).
2.Bijlage II 57.2, 63.5, 63.7.1, 63.7.2, 64.2.2, 124.2, 134.1, 313.22, 350.3.2, 350.4, 350.8.1, 350.9; GAH, RA 1313, fo.279r (2 juni 1531); GAH, OA B59 (1552/53) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 188-190, 199); GAH, GG 610 (1491/92).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)