afb.

jhr. mr. Benoit Joseph Holvoet

Dadizeele 27 februari 1763 - Mechelen 24 januari 1838 (74)

Vlaamse bestuurder die zowel in de Franse tijd als onder Willem I belangrijke functies bekleedde. Was onder meer préfect en werd in 1815 lid van de Grondwetscommissie en daarna van de Raad van State en (tegelijk) van de Tweede Kamer. Willem benoemde hem in 1820 tot Gouverneur van Noord-Brabant, maar daar lag hij spoedig overhoop met de gedeputeerden en was zijn familie impopulair. Raakte toen overspannen. Hij werd weggepromoveerd naar West-Vlaanderen als opvolger van Van der Fosse die Gouverneur in Henegouwen werd. Was ook daar geen succes en kreeg uiteindelijk een zetel in de Eerste Kamer.
Parlement & Politiek
Van Kempen

B.J. Holvoet

365
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 365
Artikelen
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 286

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 277 (afb. 4.10), 278

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 83, 89, 90, 91, 95, 101

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 60-61, 137-206, 207-210, 233, 247, 249, 262, 290-291, 300-301, 309-310, 314, 316, 318, 320n, 325, 330-339, 345, 354-355, 358-359, 364-365

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 576

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 23-25

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 263

J.F.A. Wassink, 'De St. Jan te 's-Hertogenbosch als proeftuin' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 280, 281

n: vermelding in een voetnoot