Ghysbert (die) Hollander

? - 1515'19

Bichelaer, van den

184. Hollander, Ghysbertus Ludovici die - (de Maren)

Noten
1.Samaran, Van Moé, Liber procuratorum nationis Picardie, 64, 121-122, 123, 169, 172, 222, 224; Bijlage II 118.1; Vgl.: Hofmeister, Schäfer, Die Matrikel, I 157b (Johannes Hollander de Buscoducis, imm. Rostock 29 aug.1468); GAH, RA 1255, fo.270v (1486: Jan Hollander, zoon van wijlen meester Jan Hollander, arts); Keussen, Die Matrikel, II 569 nr.51 (Ludowicus Hollender de Buschoducis, imm. Keulen 4 nov.1504).
2.GAH RA 1258, fo.9r (30 okt.1488), RA 1263, fo.201v-202r (21 juni en 23 okt.1494); Bijlage II 246.16; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 55-56 nr.43, III nrs.790 t/m 853; Mosmans vermeldt hem als notaris onder het jaartal 1492, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 190.
3.APB, St.Jan II, brieven van Boest; Van den Bichelaer, "Van kapelaan tot kardinaal", 12; GAH, OA B15 (1505/06), B16 (1506/07) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 155-157); Van Zuijlen, Inventaris, 102, 103, 112; Jacobs, Justitie, 85; Van Lith-Droogleever Fortijn, Sanders, Van Synghel, Kroniek, 305 (1505/06: "Oeck in den voirs. scepenstoel waert meester Ghysbert Hollander ordineert pensionaris deser stat, mar hy en waest nyet lange etc."); OLVB 52, band 6, fo.332v, 338v (1505/06).
4.Bijlage II 184.1 t/m 184.9; APB, St.Jan II, Obituarium, 384; APB, St.Jan II, brieven van Boest; Meester Alart Baliart, die in november 1507 als deken van de St.Jan werd aangesteld en die toen reeds kanunnik was van de St.Jan alsook deken van de St.Petrus in Boxtel, resideerde evenmin als meester Peter te Boxtel, zie: Schutjes, Geschiedenis, IV 249.
5.Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 55-56 nr.43, III nrs.911 t/m 944; Bijlage II 184.10; APB, St.Jan II, Obituarium, p.34, p.384; RAA, OLVA 6 (regest 61) (24 juli 1514); RANB, BS 40, p.845 (10 juni 1623); Verwijzingen naar notariële akten: KAA I, Testamenta Antiqua 97 (14 febr.1504); Bijlage II 31.15, 118.1; GAH, Clarissen 55 (24 juni-15 sept.1509); Afschriften gecollationeerd door meester Ghijsbrecht: RAA, SJA 6 (17 jan.1504); RAA, OLVA 6 (regesten 61 en 62) (24 aug.1513).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Schuttelaars

Ghysbert (die) Hollander

Literatuur
Biografische schets in het binnenkort te verschijnen proefschrift van Alphons vanden Bichelaar; VAN DEN BICHELAAR, 'Van kapelaan tot kardinaal, de rol van netwerken bij het carrièreverloop van de Meierijsche geestelijkheid in de late middeleeuwen' in: H. de Kok ed., Van papen en pastoors, de seculiere geestelijkheid in de Kempen (Turnhout 1997) 12; VAN DEN BICHELAER, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) 232.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 265, 265n, 266, 269, 270, 306, 360, 360n, 466

n: vermelding in een voetnoot