Zybertus de Hokelem

Bichelaer, van den

183. Hokelem, Zybertus de

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.97r (23 febr.1368), fo.178r (1369), RA 1182, fo.351v (1401), RA 1204, fo.163v (30 jan.1434); Bijlage II 5.12, 60.4, 155.15, 173.28, 200.4, 255.4, 264.22; Spierings, Het schepenprotocol, 269, 173; Jacobs, Justitie, 258, 260; Van Rooij, Het oud-archief, II 85 nr.305, 172 nr.637, 187 nr.692 t/m 293 nr.1076; Hens e.a., Mirakelen, 365 nr.190, 447 nr.255, 463 nr.263, 542 nr.322, 551 nr.330; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 154; OLVB 49, fo.28r; GAH, THG 2107 (11 mei 1445).
2.Van Rooij, Het oud-archief, II 66 nr.234; GAH, RA 1181, fo.55r (mrt.1398), RA 1182, fo.295v (11 okt.1401), RA 1185, fo.226v (3 nov.1407), RA 1193, fo.77r (20 mrt.1422), fo.218v (19 juli 1423), RA 1194, fo.272r (31 dec.1424), RA 1196, fo.41r (13 febr.1427), RA 1197, fo.310v (20 febr.1426), RA 1198, fo.142r (1427/28), RA 1209, fo.203r (1439), RA 1210, fo.112r-113r (30 okt.1439), fo.319r (8 apr.1440), RA 1217, fo.211v (19 juli 1447), RA 1218, fo.294v (6 sept.1448), RA 1230, fo.146v (29 okt.1459); GAH, THG 1322 (11 mei 1403), 1431 (22 aug.1407), 1433 (1 sept.1407), 1566 (26 juli 1415), 1875 (19 dec.1433); OLVB I, schepenakte d.d. 4 apr.1402; Spierings, Het schepenprotocol, 178-179; GAH, GG 2879 (regest 637) (27 juni 1426); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.39; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 59; Bijlage II 5.12, 5.96, 26.1, 26.2, 136.1, 157.1, 338.1; Jacobs, Justitie, 262-263; RANB, GB, schepenakte d.d. 2 juli 1421 (met zegel); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 4.
3.Bijlage II 5.12, vgl. 27.8; GAH, RA 1193, fo.218v (19 juli 1423), RA 1205, fo.242v (1434/35), RA 1210, fo.112r-113r (30 okt.1439), RA 1211, fo.290r (1440), RA 1221, fo.174v (8 apr.1451), fo.324r (1450/51), RA 1229, fo.263v (1459), RA 1230, fo.146v (29 okt.1459); Jacobs, Justitie, 81; Van Rooij, Het oud-archief, II 406 nrs. 1470 en 1471, 454 nr.1638, vgl. 340 nrs.1245 en 1246, 347 nr.1272, 367 nr.1338, 475 nr.1714; Van Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus, 161.
4.Göller e.a., Repertorium Germanicum, IV 3347; Keussen, Die Matrikel, I 236 nr.37; Van Dijck, "Eindhovense erudieten", 31; AAB II, hs. Kievits, p.25; Schutjes, Geschiedenis, 238, 241; Bijlage II 5.12, 5.13, 5.16, 5.17, 14.35, 183.1; GAH, RA 1209, fo.354v (1438/39), RA 1210, fo.319r (1439/40), RA 1216, fo.355r (4 aug.1446), RA 1217, fo.211v (19 juli 1447), RA 1225, fo.243r (10 mrt.1435), RA 1226, fo.282r (7 febr.1456), fo.256v (12 mrt.1456), RA 1235, fo.139v (21 febr.1466); Juten, Consilium, 122; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 109-110, II 207, 208, 209; Bijsterveld, Laverend, II 575 nr.1537; Bormans, "Répertoire", 11; APB, St.Jan II, Obituarium, p.302, p.454; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.253, p.260.
5.Bijlage II 5.52, 143.1.1, 155.10, 238.8, 238.9, 306.4, 353.34, 382.44; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 270; GAH, THG 1792 (23 juni 1430); Keussen, Die Matrikel, I 135 nr.39; Reussens, Matricule, I 236 nr.32; Thimister, Histoire, 349.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zegel

Zegel Zibertus de Hoculem

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 399-400

n: vermelding in een voetnoot