afb.

Familie Van den Hoevel

Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 76

n: vermelding in een voetnoot