afb. Albert Schreurs, december 1998

J.A.M. (Jozef) Hoekx

Tilburg 30 januari 1936 - Nijmegen 15 april 2011 (75)

Artikelen
1968

J. Hoekx en H. Bossink

Ouderlijk huis van Jeroen Bosch (niet zijn geboortehuis)
's-Hertogenbosch 1968
 
1969

J.A.M. Hoekx

Het parochie-archief van Bokhoven
in: met gansen trou 6-7 (1969) 104-105
 
1976

J.A.M. Hoekx

Het conflict tussen Oirschot en 's-Hertogenbosch over de aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best in 1741
Campinia 21 (1976) 13-18
 
1978

J.A.M. Hoekx

's-Hertogenbosch onder de Generaliteit: 1629-1794
Bossche Bouwstenen (1978) 88-104
 
1979

J.A.M. Hoekx

Het capitulatieverdrag en de gevolgen daarvan in politiek en godsdienstig opzicht
Bossche Bouwstenen II (1979) 68-82
 
1980

J.A.M. Hoekx

De Bossche ambachtsgilden na 1629 : Globaal overzicht van de economische situatie tot aan de Bataafse tijd
Bossche Bouwstenen III (1980) 95-111
 
1980

J.A.M. Hoekx

De Bossche kapelaan A.F. Moors en zijn wederwaardigheden onder het Franse bewind
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer (1980) 107-118
 
1981

J.A.M. Hoekx

Veranderingen op economisch- en godsdienstig terrein
Bossche Bouwstenen IV (1981) 110-123
 
1982

J.A.M. Hoekx

De totstandkoming van het huidige stadhuis in de 17e-eeuw
Bossche Bouwstenen V (1982) 18-29
 
1982

J.A.M. Hoekx

Genealogische bronnen op het Bossche gemeentearchief
In de permetatie (1982) 155-157
 
1983

J.A.M. Hoekx

De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629
Bossche Bouwstenen VI (1983) 12-36
 
1983

Jozef Hoekx

Jubileumwandeling 2
s.l. 1983
 
1988

J.A.M. Hoekx

De stadsregering van 's-Hertogenbosch en het beleg van 1601
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 175-181
 
1993

Jozef Hoekx

Het stadsarchief en zijn eerste 'archivarius'
Bossche Bladen 1 (1993) 12-15
1993

Jozef Hoekx

Een oud verdrag tussen stad en lande van Heusden en stad en meierij van 's-Hertogenbosch.
Bossche Bladen 4 (1993) 124-126
2011

Aart Vos

In Memoriam : Jozef Hoekx (1936-2011)
Bossche Bladen 2 (2011) 64
Boeken
1965

J.A.M. Hoekx

Archief van het klooster der Rijke Claren te 's-Hertogenbosch, 1335-1668
's-Hertogenbosch 1965
 
1969

J.A.M. Hoekx en K.M.H. Koppe (medewerker)

Inventaris van het archief der parochie Bokhoven
's-Hertogenbosch 1969
 
1980

J.A.M. Hoekx en R.H.A. van de Laar

De aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980 : met inventarissen van de archieven der Broederschap, 1495-1975
's-Hertogenbosch 1980
 
1983

Jozef Hoekx

Jubileumwandeling 2
Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"
 
2003

J.A.M. Hoekx e.a.

Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-675-x
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 : Deel A
Publicatie Stadsarchief | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7402-807-1
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 : Deel B
Publicatie Stadsarchief | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7402-807-1
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 232

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 17

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 52n, 159n

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 45n, 46n

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 29, 43, 370

n: vermelding in een voetnoot