afb.

Johannes Hoek

Engelen 7 april 1813 - Kampen 5 januari 1893 (79)

Zuidema

Hoek (Johannes)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1912) 582
Literatuur en bronnenpublicaties

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1894) 62

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1912) 582

n: vermelding in een voetnoot