afb. Hezenmans, geschilderd zelfportret (detail)

Lambertus Christianus (Lambert) Hezenmans

's-Hertogenbosch 15 oktober 1841 - 's-Hertogenbosch 28 april 1909 (67)

Archief
Brabantse biografieën

Lambert Hezenmans (1841-1909)

restauratie-architect

65
66
67
68
69
Bronnen
Bouwloods Sint-Janskathedraal, Restauratie-archief
Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Bossche Burgerlijke Stand; Leerlingenboek van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch, 1843-1858
H. Hezemans, 'Lambert Hezenmans. Restauratie-architect in de tweede helft der negentiende eeuw,' in: Idem, De gebroeders Hezenmans, Zundert 1978
L.C. Hezenmans, 'Over de restauratie-werken der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch', in: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1876, 27-47
J. Mosmans, De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1931; herdruk 's-Hertogenbosch 1980
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985
Idem, 'De Sint-Jan van Den Bosch in de negentiende eeuw, een geschiedenis van goede bedoelingen', in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 72 (1973), 131-146
P.J.G.M. Timmermans, De bouwloods van de Sint Jan. Culturele en sociaal-economische aspecten van de uitwendige restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal van 's-Hertogenbosch tussen 1859 en 1909, ongepubliceerde doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1991
L.P.L. Pirenne
Patrick Timmermans in ’Brabantse biografieën’ 2 (1994) 65-69
Functies

Lambertus Christianus Hezenmans

Functies / onderscheiding(en)

  • Restauratie-architect Sint Jan
  • Lid commissie 's-Hertogenbosch 700 jaar, 1885
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
Genealogie
Hezemans

4. Lambert Hezenmans

60
60
Noten
9.Lit. H. Hezemans, Twee Bosschenaren, 1953 81 p.. drs. L. Pirenne schreef een voorwoord en in het dagblad Het Huisgezin, d.d. 31-10-1953, een uitvoerige recensie.
10.Gemeenteverslag 1884, Bijlage D.
11.dsr. W. Knippenberg, Het Bissch. Museum van 's Bosch, 1963; vgl. dr. C. Smits, Beknopte catalogus.
H. Hezemans, Uit hetzelfde hout gesneden (1970) 60-61
Medaillon

Medaillon Lambert Hezenmans 1865

Jos Graven ()
Gips, terra cotta-kleurig gesaust
hoogte 24.5 cm
breedte 21 cm

Met portret en profiel naar links van Lambert Hezenmans, architect der restauratie van de St. Jan sinds 1859.
Pendant van inventarisnummer 772
Het Noordbrabants Museum (00773)
Peeters

Lambertus Christianus Hezenmans

92
93
94
Noten
154.Handschrift in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
155.Niet afzonderlijk gecatalogiseerd. Bij de opheffing van het Klein Seminarie Beekvliet in 1972 is een groot deel van de bibliotheek van dit instituut opgenomen in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch; de kunsthistorische boeken en de Brabantica respectievelijk in het Brigittinessenklooster en het gemeentehuis te Uden. Briefwisseling over de details tussen schrijver dezes en drs. W.H.Th. Knippenberg, conservator van het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch (het museum thans in genoemde abdij te Uden), 24 october en 1 november 1972.
156.Hezemans 1953; dez. 1970; dez., De gebroeders Hezenmans, Zundert 1978; Peeters 1973, 141; W.H.Th. Knippenberg, Het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch 1933-1963, 1-2. De heer H. Hezemans is de familiehistoricus van de uitgebreide stam He(e)zemans, Heesmans, Heselmans enzovoort in Nederland, België en Duitsland en redacteur van het familie-informatieblad Waldhoorn.
.Briefwisseling over Jan en Lambert Hezenmans tussen hem en schrijver dezes in 1974-1979. Zie ook: J. van Zuijlen, P. Hagenaars en H. Buijks, De kerk in het centrum; kerkelijk leven rondom de Grote Kerk van Oss in de 19e en de 20e eeuw, Oss 1980, 103-144.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 92-94
Rackham

Lambert Hezenmans

13
14
15
16
17
Noten
52.Enkele voorbeelden van dergelijke scholen zijn; de Koninklijke Academie te Delft en de Amsterdamse Academie voor Beeldende Kunst.
53.Pey 1993, p. 204.
54.Antonius van der Ven (1799-1866) was opgeleid aan de Bossche Teekenschool (de latere Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten), alwaar hij een prijs ontving voor het tekenen naar afgietsels van klassieke beelden. Hij zette zijn studie voort aan de Antwerpse Academie, waar hij in 1830 de eerste prijs voor Rome verwierf. Verder heeft hij zich ontwikkeld in Brussel, Parijs en Rome waar hij gedurende een lange periode heeft gezeten (1834-1848). Hij werd leraar aan de Antwerpse Academie en in 1849 keerde hij terug naar ’s-Hertogenbosch. In 1858 werd hij directeur van de Kononklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de veertien heiligenbeelden aan de koorpijlers van de Sint Jan.
55.Hezemans, H., De gebroeders Hezenmans, Zundert 1978, p. 41.
56.Timmermans, P.J.G.M., ‘Lambert Hezenmans; restauratiearchitect’, in: Brabantse Biografieën 2, ’s-Hertogenbosch 1994, p. 66.
57.Peeters 1973, p. 141.
58.Peeters 1973, p. 141.
59.Tillema, J.A.C., ‘De restauratie der St. Janskerk in ’s-Hertogenbosch’, in: Bulletin van de koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond, jaargang 1972, p. 126.
60.Hezemans 1978, p. 52.
61.Timmermans 1994, p. 68.
62.Hezemans 1978, p. 57.
63.Hezemans 1978, p. 59.
Don Rackham, Een kathedraal op papier (2003) 13-17
Scheen

Hezemans, Lambertus Christianus ('Lambert')

482
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 482
Artikelen
1908

Redactie

Den heer L.C. Hezemans. Architect der kathedraal van St. Jan. 8 october
Kerkklokje 27 (1908) 1-3
 
1953

L. Pirenne

Studie over twee Bosschenaren : Jan en Lambert Hezenmans in het licht van hun tijd
Het Huisgezin zaterdag 31 oktober 1953
 
1953

Harry Hezemans

Familie Heezemans uit Valkenswaard
De Brabantse Leeuw 4 (1953) 52-53
 
1970

H. Hezemans

Uit hetzelfde hout gesneden : Een genealogisch-biografische schets over Hezemansen
Sprundel (mei 1970) 55-60
 
1978

H. Hezemans

Lambert Hezenmans. Restauratie-architect in de tweede helft der negentiende eeuw
De gebroeders Hezemans
H. Hezemans (Sprundel 1978) 38-60
 
1979

Jac. J. Luyckx

Boekje over „De Gebroeders Hezenmans” : „Werkers aan de Sint-Jan”
Brabants Dagblad woensdag 7 maart 1979
 
1993

Jean-Pierre van Rijen

De kunstreis van het Bernulphusgilde naar de Sint-Jan. Alart du Hamel en Lambert Hezenmans
Bouwkunst. Architectura & Natura Pers (Amsterdam 1993) 427-439
 
1994

P.J.G.M. Timmermans

Lambert Hezemans (1841-1909) : restauratie-architect
Brabantse biografieën 2 (1994) 65-69
1999

A.C. Maas

Hezenmans en de Sint Jan
Rond Janus en Bet 4 (1999) 10-11
 
2009

Bert van Coenen

100ste sterfdag Lambert Hezenmans
KringNieuws 3 (2009) 3
 
Boeken
1953

H. J. Hezemans, L.P.L. Pirenne

Twee Bosschenaren. Jan Hezenmans, Brabantse geestverwant van Jos. Alb. Alberdingk Thijm, en Lambert Hezenmans, bekend restauratie-architect in de tweede helft der negentiende eeuw
s.n. | 's-Hertogenbosch 1953
 
1978

H. Hezemans

De gebroeders Hezenmans
H. Hezenmans | Sprundel 1978
 
2003

Don Rackham

Een kathedraal op papier. De tekeningen van Lambert Hezenmans met betrekking tot de restauratie van de Sint-Jan
s.n. | s.l. 2003
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 405, 413, 415; II. 382

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 226, 264

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 72

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 288

Carine Hoogveld, Glas in lood in Nederland 1817-1968 (1989) 49, 253-254 (afb. 236)

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 46, 57, 59, 67, 73n, 98n, 99, 100, 139, 140

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 303

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 46, 94; Bijdragen: 441, 450

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 13, 29, 50, 54, 58, 61

Wies van Leeuwen, 'Kloosters in Brabant op weg naar de eenentwintigste eeuw' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 151

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 68

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 62, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 97, 110, 114, 124, 139, 140, 178, 182, 184, 191, 194, 209, 213, 240, 243, 251, 256, 261, 269, 316, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 342, 344, 345, 349, 350, 352, 354, 357, 366, 371, 372, 405, 407, 408, 409, 411

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van heiligen tot amoeben : Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland (Leiden 2014) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 99, 100

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 (1981) 215

P.J.G.M. Timmermans, 'Lambertus Christianus (Lambert) Hezemans (1841-1909)' in: Brabantse biografieën 2 (1994) 65-69

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172, 174, 272, 356

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 250

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 103

n: vermelding in een voetnoot