afb.

Familie Hezemans

Artikelen
1952

Harry Hezemans

De familienaam Heezemans
De Brabantse Leeuw (1952) 56-57; (1953) 52-53
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) X, XII, XIII, 254

n: vermelding in een voetnoot