Lambert vanden Hezeacker

? - 1518

Genealogie
Schuttelaars

Lambert vanden Hezeacker

Literatuur
PB 100v, 186v, 266r; SP 1279 173r 380v 387v, 1281 338r, 1287 250r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

77r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Lambertus van den Hezeacker

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 376-377

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 54

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 319, 466

n: vermelding in een voetnoot