Goessen vanden Hezeacker

± 1425 - 24 maart 1506

Genealogie
Schuttelaars

Goessen vanden Hezeacker

Literatuur
PB 21v, 100r, 106r; SP 1270 46r, 1271 119v, 1275 264r, 1276 8v; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) 148; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 262; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

73r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Goeswinus van den Hezeacker

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 375-376

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 61, 66, 206, 207, 265, 266, 267, 268, 269

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213, 214

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 77

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 242, 244, 245, 272, 303, 386n, 466

n: vermelding in een voetnoot