Gerardus de Heze

Bichelaer, van den

179. Heze, Gerardus de - alias Gruter de Venraede

Noten
1.GAH, RA 1223, fo.271v (18 jan.1453), RA 1224, fo.254v (16 mei 1454), RA 1225, fo.208r (24 jan.1454), fo.383v (17 mrt.1455), RA 1231, fo.231r (7 jan.1461), fo.275v-276r (1460/61), RA 1233, fo.182v (19 juni 1464), fo.203v (idem), RA 1234, fo.122r (22 nov.1464), RA 1235, fo.163r (1466), RA 1237, fo.107v (19 sept.1468); Bijlage II 123.4, 157.22 t/m 157.43, 173.32, 179.1, 179.2; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 40, 74-75.
2.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 40, 74-75, 116, 120, II 419, vgl. I 12; Wils, Matricule, II 108 nr.77; GAH, RA 1233, fo.182v (19 juni 1464), fo.203v (idem), RA 1237, fo.107v (19 sept.1468), RA 1246, fo.198r (29 apr.1477); Bijsterveld, Laverend, II 669 nr.2849; Een dominus Gerardus Gruter overleed op 17 januari 1507 als kanunnik van het kapittel van de H.Geest te Roermond, zie: Sivré, "Het memorieboek", 93, 133-134.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)