Jan Heyns

Brugge - 's-Hertogenbosch 1516

Encyclopedie van Noord-Brabant

Jan Heyns

198
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 198
Peeters

Jan Heyns

41
Noten
73.Althans naar vermoeden van Hezenmans 1866, 147, op grond waarvan ook: Voorl. Lijst der Ned. Mon., Prov. Noord-Brab., 's-Gravenhage 1931, 356.
74.Gerlach 1970-1971, 213.
75.Gerlach 1971 a, 88; Van Dijck 1973, 201, n. 31.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 41
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

76r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1971

P. Gerlach O.F.M. Cap.

Het testament van de Bossche bouwmeesters Alart Duhameel en Jan Heyns
Bossche Bijdragen XXX (1971) 206-214
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 122, 123, 127, 144, 201, 201n, 237, 466

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 396

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 17, 62, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 141, 144, 146, 147, 148, 153

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 26, 89, 210, 214, 237; Bijdragen: 362, 399, 516

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 19, 20, 23, 24, 37, 39, 40, 41, 140, 311, 347, 395, 396

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 219

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 396

n: vermelding in een voetnoot